رشد شخصی

بایگانی های رشد شخصی در میلاد کرمی که آموزش کسب و کار ، کارآفرینی و استارتاپ هست و از تجارب شخصی خودم برای شما می نویسم.

کارها را با ماتریس آیزنهاور اولویت بندی کنید، قبل از آن که زمان کم بیاورید!

دوایت آیزنهاور سی و چهارمین رئیس جمهور ایالات متحده از سال ۱۹۵۳ تا ۱۹۶۱ بود. او قبل از رئیس جمهور…

هدف گذاری چیست و چگونه همین حالا هدف گذاری را شروع کنید؟!

هدف گذاری مسیر تشخیص و شناسایی چیزهایی است که می‌ خواهید انجام دهید یا بدست آورید و بعد از آن…

هدف چیست؟

برندسازی شخصی با وبلاگ نویسی؛ چرا و چگونه؟!

برندسازی شخصی یا پرسونال برندینگ عبارت

اگر خودساخته ثروتمند دیدی؛ این جملات را هرگز به او نگو…

خودساخته ثروتمند فرد موفقی است که روی پای خودش ایستاده‌ و با تلاشی وصف‌ ناپذیر هیچ‌ گاه به ناامیدی اجازه…
بستن