رشد شخصی

بایگانی های رشد شخصی در میلاد کرمی که آموزش کسب و کار ، کارآفرینی و استارتاپ هست و از تجارب شخصی خودم برای شما می نویسم.

برندسازی شخصی با وبلاگ نویسی؛ چرا و چگونه؟!

برندسازی شخصی یا پرسونال برندینگ عبارت

اگر خودساخته ثروتمند دیدی؛ این جملات را هرگز به او نگو…

خودساخته ثروتمند فرد موفقی است که روی پای خودش ایستاده‌ و با تلاشی وصف‌ ناپذیر هیچ‌ گاه به ناامیدی اجازه…

مهارت هایی که بیکاران باید یاد بگیرند تا صاحب شغل شوند.!

مهارت هایی برای بیکاران و کسانی که قرار است در آینده صاحب شغل شوند، که خوب است حتما بدانند؛ نتیجه…

مردم آنچه را می پوشید، باور می کنند و نه آنچه را که می گویید!

دارلین پرایس نویسنده کتاب ” ارائه ها و ارتباطاتی که نتیجه بخش اند “ در کتابش می نویسند : (در دنیای…
بستن