کارآفرینی

بایگانی های کارآفرینی در میلاد کرمی که آموزش کسب و کار ، کارآفرینی و استارتاپ هست و از تجارب شخصی خودم برای شما می نویسم.

استرس و کارآفرینی؛ دو واقعیت جدایی نشدنی

خیلی ها اعتقاد دارند حکایت عادت کردن انسان به فشار کاری در طول زندگی شغلی، حکایت قورباغه ای است که اگر در ظرف…
بستن