۹۷/۰۸/۲۵

  پرسونال برندینگ؛ برندی که مدیرعامل اش خودمانیم.!

  برند سازی شخصی یا Personal Branding روندی است که به وسیله آن، یک شخص و مهارت و تخصص هایش، هم چون نام…
  ۹۷/۰۷/۳۰

  هیچ کس به فکرت نیست…!

  توی زندگی یکی از درسهای مهمی که باید گرفت قبل از جدا شدن از خانواده و اصلا قبل از وارد…
  ۹۷/۰۸/۱۸

  معمولی نباش لطفا.!

  معمولی بودن چیز جالبی نیست. چرا باید یک فرد معمولی باقی بمانیم در صورتی‌ که می‌ توانیم کاری کنیم که…
  بستن