۹۷/۱۱/۲۳

  مهارت هایی که بیکاران باید یاد بگیرند تا صاحب شغل شوند.!

  ۹۷/۱۱/۱۷

  کارآفرین سریالی کیست و کارآفرینی سریالی چیست؟

  ۹۷/۱۱/۱۳

  ایمیل مارکتینگ یا بازاریابی ایمیلی چیست؟

  ۹۷/۱۱/۰۹

  فریلنسر یا Freelancer کیست و فریلنسینگ چیست؟

  ۹۷/۱۱/۰۸

  مردم آنچه را می پوشید، باور می کنند و نه آنچه را که می گویید!

   ۹۷/۱۱/۰۴

   مدل های درآمدی رایج در استارتاپها

     ۱. درآمد صفر : مدل به این صورت است که کسب و کار هیچ گونه درآمدی ندارد؛ در اصل…
   ۹۷/۱۱/۰۹

   فریلنسر یا Freelancer کیست و فریلنسینگ چیست؟

   فریلنسر یا Freelancer کسی است که هم‌ زمان به یک یا چند کارفرما بدون این که تعهدی به هر کدام…
   ۹۷/۱۱/۱۳

   ایمیل مارکتینگ یا بازاریابی ایمیلی چیست؟

   ایمیل مارکتینگ یا بازاریابی ایمیلی جزئی از بازاریابی اینترنتی است که روش مستقیم است که در آن به واسطه ایمیل؛…
   ۹۷/۱۱/۰۸

   مردم آنچه را می پوشید، باور می کنند و نه آنچه را که می گویید!

   دارلین پرایس نویسنده کتاب ” ارائه ها و ارتباطاتی که نتیجه بخش اند “ در کتابش می نویسند : (در دنیای…
   بستن